Dział:Właściwości alkanów
Uzupełnij równania reakcji spalania:
a)2C₆H₁₄ + 19O₂ = ......
b)..... + ...... =15CO₂ + 16H₂O
c)......+11 O₂=20C + .....
d) .....+ 17O₂ =.....+12H₂O
e)2C₁₇H36+ .....=34CO+...
f) ......+......=9C+10H₂O

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T17:32:19+01:00
A) 2 C₆H₁₄ + 19 O₂ ---> 12 CO₂ + 14 H₂O

b) C₁₅H₃₂ + 23 O₂ ---> 15 CO₂ + 16 H₂O

c) 2 C₁₀H₂₂ + 11 O₂ ---> 2 0C + 22 H₂O

d) C₁₁H₂₄ + 17 O₂ ---> 11 CO₂ + 12 H₂O

e) 2 C₁₇H₃₆ + 35 O₂ ---> 34 CO+ 36 H₂O

f)C₉H₂₀ + 5O₂ ---> 9 C+ 10 H₂O
1 5 1