Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T16:51:47+01:00
* rozdrobnienie feudalne
* feudalizacja Kościoła
* stanowość
* zmniejszenie się liczebności armii
* stopniowa rezygnacja z niewolnictwa
* spór o prymat w świecie chrześcijańskim między władzą świecką a duchową
* w wyniku zasady kontynentalnej znacznie osłabiła sie władza królestwa, gdyż królowi podporządkowani byli tylko jego bezpośredni wasale. Wasal musiał zachować wierność swojemu seniorowi nawet jeżeli pociągało to za sobą konflikt z władzą państwa. Sprzyjało to nieustannym wojnom i przekształceniu się państwa w luźne państewko. Król miał niewielką władzę zależną od dobrej woli wasali. Osłabienie francuskiej pozycji władcy
* rozwój kultury i etosu rycerskiego
* Wilhelm Zdobywca w obawie przed osiągnięciem zbyt wysokiej pozycji przez możnych nadawał im ziemie w kawałkach porozrzucanych po całym kraju. Każdy wasal zanim złożył przysięgę wierności swojemu seniorowi musiał przysiąc wierność władcy. Silną pozycje utrzymali szeryfowie – królewscy urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo
* Kościół stał się posiadaczem ogromnego majątku ziemskiego
* przyczynił się do dualizmu gospodarczego Europy

Proszę;)
8 3 8