Uzupełnij zdania.

Specyficzne warunki klimatyczne antycznej Grecji spowodowały, że Hellenowie uprawiali z powodzeniem....i.... | ......linia brzegowa oraz liczne zamieszkałe wyspy Morza egejskiego spowodowały, że Grecy nauczyli się.... | Umiejętność tą wykorzystywali do.... , ...... , ..... | W Helladzie było.... ziemi uprawnej. Dlatego też Hellenowie zmuszeni byli.... | Polis, która wysyłała kolonizatorów nazywamy..... | Grecy skolonizowali głównie wybrzeża dwóch mórz: .....i.....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T17:03:25+01:00
Winorośl
oliwki
rozwinięta
żeglować
handlu
kolonizacji
rybołówstwa
mało
emigrować
metropolią
Śródziemnego
Czarnego