Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T16:59:47+01:00
1) butan-1-ol
CH₂OH-CH₂-CH₂-CH₃

2) butan-2-ol

CH₃-CHOH-CH₂CH₃

3) but-2-en-1-ol

CH₂OH-CH=CH-CH₃

4) butano-1,2,3-triol

CH₂OH-CHOH-CHOH-CH₃
2 5 2