Właściciel kortu tenisowego pobiera stałą opłate roczną tak zwane wpisowe i opłatę godzinną za bieżące korzystanie z kortu. w poprzednim roku Tomek grał 39 godz i zapłacił 384zl a Tamara za 51 godz zapłaciła 456zl Znajdz wysokość wpisowego i stawkę za 1 godz.

1

Odpowiedzi

2010-02-15T17:10:19+01:00
39x-godziny gry tomka
51x-godziny gry Tamary
{39x+y=384/*(-1)
{51x+y=456
[-39x-y=-384
[51x+y=456
~~~~~~~~~~~~
__12x=72/:12
___x=6
godzina gry na korcie wynosi 6 zł
39x+y=384
39*6+y=384
234+y=384
y=384-234
y=150
opłata stała 150zł
spr:
6zł*39godz+150zł=234+150=384 tomek
6zł*51godz+150zł=306+150=456 tamara
1 5 1