Zadanie 1

Oblicz wysokosc trójkąta równobocznego wiedzac ,ze pole kwadratu zbudowanego na jego boku jest równe:
a} 1dm²
b}25cm²
c}144dm²
d}256cm²
Zadanie 2
Dany jest trójkat równoboczny o boku długosci 2 cm.
-----> Oblicz wysokosc tego trójkata.
-----> Oblicz pole tego trójkata.

Pomocy zadania na teraz. Z góry dzieki Kamilos.

3

Odpowiedzi

2010-02-15T17:15:52+01:00
1.
a)10cm
b)5cm
c)120cm
d)16cm

2.
------> a2+b2=c2
(1cm)2+b2=(2cm)2
1cm2+b2=4cm2
b2=4cm2-1cm2
b2=3cm2/:pierwiastek
b=pierwiastek z 3cm

-------> P=1/2ah
P=1/2*2cm*pierwiastek z 3cm
P=1cm*pierwiastek z 3cm
P=pierwiastek z 3cm
2 1 2
2010-02-15T17:19:53+01:00
1. Pole kwadratu wynosi a * a wiec odpowiedza będą pierwiastki kwadratowe:
a) h= 1 dm = 10 cm
b) 5 cm
c) 12 dm = 120 cm
d) 16 cm

2.
trójkąt równoboczny ma wszystkie trzy boki równej długości tutaj 2 cm, więc
pole trójkąta wynosi ½*a*h gdzie a - bok trójkata , h- wysokość którą można obliczyć z pitagorasa h²+(½ a)² = a² przekszatalcajac wzor mamy h²=a²-(½a)²
wiec h²=4-1, h=√3
Zatem pole jest rowne √3


2010-02-15T17:38:16+01:00
1.
a)
P=a²=1dm²
a=1dm
P=a²√3/4=a/2^a√3/2 /:a/2
2P/a=a√3/2=h
h=2dm²/1dm=2dm
b)
P=a²√3/4=a/2^a√3/2 /:a/2
2P/a=a√3/2=h
P=a²=25cm²
a=5cm
h=2^25cm²/5cm=10cm
c)
P=a²=144dm²
a=12dm
P=a²√3/4=a/2^a√3/2 /:a/2
2P/a=a√3/2=h
h=2^144dm²/12dm=24dm
d)
P=a²=256cm²
a=16cm
P=a²√3/4=a/2^a√3/2 /:a/2
2P/a=a√3/2=h
h=2^256cm²/16cm=32cm
2.
a=2cm
P=a²√3/4=a/2^a√3/2 /:a/2
2P/a=a√3/2=h
h=2cm√2/2=√2cm
P=(2cm)²√3/4
P=4cm²√3/4
p=√3cm²
3 5 3