W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie . W klasie III a jest 16 chłopaków i stanowią oni 50 % tej klasy, w klasie III b jest 7 chłopców i stanowią oni 25 % tej klasy , a w klasie III c jest 12 chłopców i stanowia oni 48 % tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta ??
Zapisz obliczenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T17:12:26+01:00
Klasa IIIA
50% = 16, 100% = 32
chłopcy = 16 , dziewczyny = 16

Klasa IIIB
25% = 7
7 ÷ 25% × 100% = 28 <-- cała klasa
uczniów w klasie 28 - 7 = 21
chłopcy = 7
dziewczyny 21

IIIC
12 ÷ 48% × 100% = 25 <-- cała klasa
uczniów w klasie 25
chłopcy = 12
dziewczyny = 13

Wszystkich uczniów klas III = 32 + 28 + 25 = 85

Dziewczyny = 16 + 21 + 13 = 50

50 z 85 to x %
x = 50÷85×100% = 58,82%

58,82 % wszystkich uczniów klas III stanowią dziewczyny