1.Podkreśl Liczby:
a) większe od -2,5: -2¼ -3 -2,5 -0,5 -2,51 -2,49
b) mniejsze od -3/4 : -1 -10 -½ -¼ -0,7 -0,81

2.Uzupełnij tabelke

Tabelka jest w załączniku

3. oblicz:
56 - 44
56 - (-44)
56 + 44
-56 - 44
-56 - (-44)
-56 + 44

4. Wpisz odpowiednie liczby :
-17 + ... = -20
... + 15 = -25
18 - ... = -20
... - 10 = 100
... + (-27) = 1
-14 - (-...) = -1

5.Oblicz
a) -2 x 2/3 =
3/5 x (-4) =
b) -1,2 : 3 =
(-1,6) : (-0,2)=
c) -3/7 : 7=
(-1 i 1/3) x (-0,25) =

6. Uzupełnij grafy.
Graf w załączniku :)

7. Wpisz znak +, gdy wynik działąnia jest dodatni, wpisz znak -, gdy wynik działania jest ujemny.

Tableka w Załączniku :)

1

Odpowiedzi

2010-02-15T17:46:54+01:00
1.
a)
-2 1/4 -0,5 - 2,49
b)
-1 -10 -0,81
2.
nie rozumiem i nie umiem
3.
56-44=12
56-(-44)=56+44=100
56+44=100
-56-44=-100
-56-(-44)=-56+44=-12
-56+44=-12
4.
-3
-40
38
110
28
13
5.
nie rozumiem i nie umiem
6.
nie wiem czy ty zrozumiesz jak ja napiszę
a)5; jeżeli tam jest -1,5 to 3,5 ale jeżeli tam jest -15 to -10;
odpowiednik 3,5: -2,5 albo odpowiednik -10: -16
b)-2; -1,75; -1
c)0,6; 0,3; (-0,9)
7.
nie umiem i nie rozumiem

to by było na tyle jeżeli chodzi o twoje zadanie a jeżeli chodzi o te zadania co nie zrobiłem to bardzo przepraszam
11 3 11