Odpowiedzi

2010-02-15T17:20:16+01:00
Zad1.wszystkie południki mają taki sam kształt - są półokręgami - Długość każdego południka wynosi ok. 20 000 km w stopniach 180 stopni - jest ich nieskończenie wiele - wszystkie południki wskazują kierunek północ i Południe i wszystkie zbiegają się w biegunach Ziemi Cechy równoleżników: - mają kształt okręgu, - Długość zmniejsza się ku biegunom, - przez każdy Punkt na Ziemi można przeprowadzić Równoleżnik, jest ich nieskończenie wiele, - wyznaczają kierunek wsch. i zach., - najdłuższym równoleżnikiem jest Równik Długość 40 000 km, - równoleżniki przecinają się z południkami pod kątem prostym, - równoleżniki oznaczone są od 0 do 90
zad2.Skala informuje, jakiej odległości w terenie odpowiada jednostka odległości na mapie, czyli np. ilu centymetrom w rzeczywistości odpowiada 1 cm na mapie

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T17:28:38+01:00
1. CECHY POŁUDNIKÓW:
- mają jednakową długość
-wyznaczają kierunek północny i południowy
- jest ich nieskończenie wiele
- zbiegają się w biegunach
-mają kształt półokręgów
-przecinają się pod kątem prostym z równoleżnikami

CECHY RÓWNOLEŻNIKÓW:
- mają kształt okręgu
-są różnej długości
-są ułożone względem siebie równolegle
- wyznaczają kierunek wschodni i zachodni
- jest ich nieskończenie wiele
- przecinają się pod kątem prostym z południkami

2.Skala określa, ile razy odległość w terenie została pomniejszona na mapie. Każdą skalę można przedstawić w postaci:
-liczbowej (np. 1:10000)
-mianowanej (np. 1cm-100m)
- podziałki liniowej (np.100-----0-----100-----200-----300m)

3. SKALA LICZBOWA: 1:30000
SKALA MIANOWANA: 1cm-300m
PODZIAŁKA LINIOWA: na linii co 1cm zaznaczasz odległość 300m. (np. 300-----0-----300-----600-----900m)
2 5 2
2010-02-15T22:28:27+01:00
1. Południki-to linie o jednakowej długości, łączące biegun północny z południowym,mają kształt półokręgów, Równoleżniki-to linie biegnące z zachodu na wschód, połozone równolegle względem siebie, są różnej długości.
2. skala-to stounek odleglości na mapie do odpowiadającej jej odległości w terenie. Wyróżnia się skalę liczbową , mianowaną, przedziałkę liniową.
3.1cm-300m, <--mianowana, liniowa
1 1 1