1. Zapisz w jak najprostszej postaci:
a) x(5x-2) - 2x(x+1)
b) (a+2)² - (a-2)²
c) (a+2b)(2a-b) - 3ab
2. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a) xy + y
b) 2x² + 4x
c) 9ab² + 6b²a
3. Rozwiąż nierówność:
a) 3(1-2x) > 4x


Proszę o pomoc daje 50 + najlepszą odpowiedz!

3

Odpowiedzi

2010-02-15T17:26:22+01:00
1.
a) x(5x-2) - 2x(x+1)=5x²-2x-2x²-2x=3x²-4x
b) (a+2)² - (a-2)²=a²+4a+4-a²+4a-4=8a
c) (a+2b)(2a-b) - 3ab=2a²-ab+4ab-2b²-3ab=2a²-2b²
2.
a) xy + y = y(x+1)
b) 2x² + 4x=2x(x+2)
c) 9ab² + 6b²a=3ab²(3+2)
3. Rozwiąż nierówność:
a) 3(1-2x) > 4x
3-6x>4x
-6x-4x<-3
-10x<-3/:(-10)
x>3/10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T17:26:39+01:00
1. Zapisz w jak najprostszej postaci:
a) x(5x-2) - 2x(x+1) = 5x² - 2x - 2x² - 2x = 3x² - 4x

b) (a+2)² - (a-2)² = a² + 4a + 4 - (a² - 4a + 4) = a² + 4a + 4 - a² + 4a - 4 = 8a

c) (a+2b)(2a-b) - 3ab = 2a² - ab + 4ab - 2b² - 3ab = 2a² - 2b²


2. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a) xy + y = y(x + 1)
b) 2x² + 4x = 2x(x + 2)
c) 9ab² + 6b²a = 3b(3ab + 2ba)

3. Rozwiąż nierówność:
a) 3(1-2x) > 4x
3 - 6x > 4x
-6x - 4x > -3 |*(-1)
6x + 4x < 3
10x < 3 |:10
x < 3/10
2010-02-15T17:28:26+01:00
Zadanie 1
a) 3x do kwadratu
b) 4a + 4 + a kwadrat
c) 2a kwadrat + 3ab - 2b kwadrat
zadanie 2
a) y* (x +1)
b) 2x* (x+2)
c) 3ab* ( 3b+ 2b)
zadanie 3
a) 3( 1-2x) > 4x
3 - 6x > 4x
3> 10x
0,3 > x