1. Nazwij zjawiska fonetyczne w wyrazach:
a) przepowiedziała
b) znalazł
c) pasterz
d) dorósł
e) czworo
f) rozszalała
g) pierwsza

2.Podziel słowotwórczo
a) nieznajomy
b) czarnowłosy
c) usłyszeć
d) błękit
e) delficka
f) obrońca
g) pustkowie
h) otrzymać

3. Nazwij części mowy w zdaniach
a) Gdy więc Lajosowi i Jokaście urodził się syn, ojciec kazał go porzucić w górskim pustkowiu, skazał go na śmierć.

b) Jak obiecała wyrocznia zaraza minie , gdy znajdzie się zabójca Lajosa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T17:59:24+01:00
1. Nazwij zjawiska fonetyczne w wyrazach:
a) przepowiedziała (ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe postępowe; ponieważ p oddziałuje rz)
b) znalazł( uproszczenie grupy spółgłoskowej)
c) pasterz(utrata dźwięczności w wygłosie)
d) dorósł( uproszczenie grupy spółgłoskowej)
e) czworo(ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe postępowe)
f) rozszalała (ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe wsteczne)
g) pierwsza(ubezdźwięcznienie wewnątrzwyrazowe wsteczne

2.2.Podziel słowotwórczo
a) nieznajomy (przedrostek nie i podstawa słowotwórcza)
b) czarnowłosy
c) usłyszeć
d) błękit
e) delficka
f) obrońca
g) pustkowie
h) otrzymać
(nie wiem jak to zrobic)
3. Nazwij części mowy w zdaniach
a) Gdy( zaimek względny)
Więc
Lajosowi(rzeczownik; C. l.p r.męski)
I(spójnik)
Jokaście(rzeczownik; C. l.p r.męski)
Urodził(czasownik; 3os. L.p r.męski. cz.przeszły. t.oznajmujący. s.czynna p.dokonana)
się (zaimek zwrotny się)
syn(rzeczownik M. l.p. r.męski)
ojciec(rzeczownik M. l.p. r. męski)
kazał(czasownik; 3os. L.p. r.męski. cz.przeszły. t.oznajmujący. s.czynna p.niedokonana)
go(zaimek rzeczowny wskazujący)
porzucić(czasownik, bezokolicznik)
w(przyimek)
górskim(przymiotnik, Ms. L.p. r.nijaki)
pustkowiu(rzeczownik Ms. L.p. r.nijaki)
skazał(czasownik 3os. L.p. r.męski cz.przeszły t.oznajmujący s.czynna p.dokonana)
go(zaimek rzeczowny wskazujący)
na(przyimek)
śmierć.(rzeczownik B. l.p. r.żeński)

b) Jak
obiecała (czasownik 3os. L.p. r.żeński cz, przeszły t.oznajmujący s.czynna p.dokonnana)
wyrocznia (rzeczownik M l.p. r.żeński)
zaraza(rzeczownik M l.p. r.żeński)
minie(czasownik )
gdy(zaimek względny, spójnik)
znajdzie(czasownik 3os. L.p. r.— cz.przyszły t.oznajmujący s.czynna p.dokonana)
się(zaimek zwrotny się)
zabójca(rzeczownik M l.p. r.męski)
Lajosa(rzeczownik D l.p. r.męski)

14 3 14