Opisz zasady jakie wprowadziła konstytucja Stanów Zjednoczonych.

Tutaj są zasady ale nie mogę znaleźć opisu ich, trzeba każdą po kolei opisać :

- zasada równości jednostek ludzkich,
- zasada równości stanów w obliczu
federacji (równa ilość senatorów- po 2 , a
w Izbie Reprezentantów proporcjonalna
ilość p[osłów w stosunku do zamieszkałej
ludności,
- zasada podziału kompetencji między federalną a stanową,
- zasada trójpodziału władzy

Dziękuje :)

1

Odpowiedzi

2010-02-16T21:47:58+01:00
1. Każdy obywatel jest równy.(nie bierz pod uwagę czarnych gdyż wtedy było jeszcze niewolnictwo)
2.Każdy stan jest równy.
3.władza stanowa ma inne kompetencje i władza federalna ma
inne kompetencje
4.Trójpodział władzy
Podział władzy na:
Władze Ustawodawczą
Władze wykonawczą
władzę sądowniczą