Wszystko w kształcie walca

a)Ile waży 30m miedzianego drutu o średnicy przekroju 2mm? (1cm³miedzi waży 8,96g)
b)Stalowa rura ma średnicę zewnętrzną równą 12cm, a średnicę wewnętrzną 8cm. Ile waży 1 metr takiej rury? (1cm³ stali waży 7,8g).
c)Ołowek ma długość 16cm, a średnica grafitu wynosi 2mm. Ile waży grafit w ołówku? (1cm³ grafitu waży 2,3g).

1

Odpowiedzi

2010-02-15T21:13:37+01:00
A)
h=30m=3000cm
D=2mm=0,2cm
r=D/2=0,1cm
V=Pi*r^2*h=3,14*0,1*0,1*3000=94,2
1cm3 => 8,96g
94,2cm3 => x
x=94,2*8,96=844g

b)
h=1m=100cm
Dz=12cm; rz=Dz/2=6cm
Dw=8cml rw=Dw/2=4cm
Vz=Pi*rz^2*h=3,14*6*6*100=11304
Vw=Pi*rw^2*h=3,14*4*4*100=5024
V=Vz-Vw=11304-5024=6280
1cm3 => 7,8g
6280cm3 => x
x=6280*7,8=48984g

c)
h=16cm
D=2mm=0,2cm; r=D/2=0,1cm
V=Pi*r^2*h=3,14*0,1*0,1*16=0,5024cm3
1cm3 => 2,3g
0,5024cm3 =>x
x=2,3*0,5024=1,5552g