Odpowiedzi

2010-02-15T17:30:58+01:00
Skutki:
- Ubustwo osoby ktura jest bezrobotna
- Zmniejszenie produktu krajowego Brutto
- Pogłębiająca sie dziura finansowa (jak u nas)

Walka z bezrobociem:
- stworzenie większej ilości zakładów pracy
- Pozbycie się w jak najszybszym czasie kryzysu przez co właściciele firm zwalniają pracowników
2010-02-15T17:31:51+01:00
Skutki:
pesymistyczne nastroje
rozwój patologii
wzrost liczby rozwodów
pogorszenie się zrdowia stanu fizycznego i psychicznego w społeczeństwie
duże koszty świadczeń socjalnych
spadek dochodów rodzin
szerzenie się ubóstwa
strata produktu handlowego brutto
niewykorzystanie zdolniości do pracy bezrobotnych
zatrudnienie w szarej strefie
wzrost motywacji do kształecenia
wzrost pracowników do bardziej efektywnej pracy

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T17:39:46+01:00
Skutki:
a) izolacja społeczna bezrobotnych
b) frustracja i pesymistyczne nastroje
c) rozwój patologii:
- alkoholizm
- przestępczość
d) pogorszenie stanu zdrowia psychofizycznego bezrobotnych
e) wzrost nastrojów radykalnych stanowiących podłoże dla skrajnych ruchów
politycznych (sytuacja przed II wojną w Niemczech)
f) niewykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki
g) spadek dochodów rodzin, rozszerzenie się społecznych kręgów ubóstwa
h) utrata kwalifikacji zawodowych
i) Wzrost niezadowolenia społeczeństwa.
j) Utrata środków do życia nie tylko dla bezrobotnego, ale i dla całej jego rodziny, pogorszenie ich warunków do życia

Jak zapobiegać skutkom bezrobocia :
a) wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży.
b) Badanie rynku pracy, aby wiadomo było, jakie kwalifikacje są najbardziej potrzebne.
c) Programy i projekty podejmowane przez służby zatrudnienia dla zapobieżenia lub ograniczenia poziomu bezrobocia wybranych, najbardziej zagrożonych, grup bezrobotnych.
d) Zakładanie nowych przedsiębiorstw
e) finansować kursy dla bezrobotnych umożliwiające zmianę kwalifikacji i zawodu
4 3 4