Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T17:21:14+01:00
3.
Chcąc obliczyć długość podstawy skorzystamy z funkcji trygonometrycznych.
|AD| / |CD| = ctg30⁰
|AD| = |CD| * ctg30⁰
|AD| = 6 √3

|DB| / |DC| = ctg45⁰
|DB| = |DC| × ctg45⁰ = 6 × 1 = 6

Długość podstawy wynosi:
|AB| = |AD| + |DB| = 6 × √3 + 6

Zatem pole trójkąta wynosi:
P = ½ × |AB| × |CD|
P = ½ × (6 × √3 + 6) × 6 = 3(6 × √3 + 6) = 18(√3 + 1)

Odp. B

4.
Wysokość namiotu to suma wysokości równoległoboku i trójkąta.

Wysokość równoległoboku wynosi:
h1 = 10 × sin45⁰ = 10 × (√2 /2) = 5√2
Wysokość trójkąta:
h2 = 10 × sin30⁰ = 10 × ½ = 5

Zatem wysokość namiotu wynosi:
h = h1 + h2 = 5√2 + 5 = 5(√2 + 1) ≈ 12,1m

Odp. A