Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Oblicz SEM ogniwa: Fe|Fe2+ || Ag+ |Ag
wskaż anodę i katodę , określ kierunek przepływu prądu
E Fe=-0,44
E Ag=0,8

ANODA Fe|Fe2+ || Ag+ |Ag KATODA
SEM=Ek-Ea
SEM=0,8-(-0,44)
SEM=1,24 V
Prąd płynie od anody do katody
17 3 17