A)1⅓×√szesnaście dziewiątych-1⅓
______________________________
jedna dziewiąta-0,6:1,8

b)(⅓)³+√25-8×2 do potęgi -1
_____________________________
(-2)²

C)w nawiasie kwadratowym: (0,5)²-pięć trzydziestych szóstych
______________________________
jedna dziewiąta

+4 :3,25 zamknięty nawias kwadratowy ×√1 w ułamku 25 i 144 - 1 pięć dwunastych

2

Odpowiedzi

2010-02-15T17:45:22+01:00
A)
= [4/3*4/3-4/3]: (1/9-6/10*10/18) = (16/9-12/9):(1/9-3/9)=
4/9:(-2/9)= - 4/9*9/2=-2

b)
[(⅓)³+√25-8×2⁻¹] :(-2)²= (1/27+5-4)*1/4= 28/27 *1/4 = 7/27

C)
{[(0,5)²-5/36+4:3,25]*√1 25/144 - 15/12} :1/9=
{9/36-5/36+4*4/3]*13/12-15/12}*9=
{(1/9+48/9)*(-2/12)}*9=
- 49/9 * 1/12*9= -49/12 = -4 1/12
2010-02-15T17:52:15+01:00
A)1⅓×√szesnaście dziewiątych-1⅓
______________________________
jedna dziewiąta-0,6:1,8

1⅓x4/3-1⅓=4/3x4/3-4/3=16/9-12/9=4/9
______________________________
1/9-6:18=1/9-1/3=1/9-3/9=-2/9

i teraz licznik : mianownik
4/9 : -2/9 = 4/9 x -9/2 = -4/2= - 2

b)(⅓)³+√25-8×2 do potęgi -1
_____________________________
(-2)²

1/27+5-8x1/2=1/27+5-4=1 i 1/27
______________________________
4

licznik przez mianownik to

28/27:4=28/27x1/4 = 7/27

C)w nawiasie kwadratowym: (0,5)²-pięć trzydziestych szóstych
______________________________
jedna dziewiąta

+4 :3,25 zamknięty nawias kwadratowy ×√1 w ułamku 25 i 144 - 1 pięć dwunastych

[0,25-5/36 +400/325]x13/12 -1 i 5/12=[1/4-5/36+16/13]x13/12-5/12=[4/36+16/13]x13/12 -1 i 5/12=[13/117+144/117]x13/12 -1 i 5/12=157/117x13/12 -1 i 5/12=2041/1404-1i5/12=1,45-1,42=0,03 ( w przyblizeniu)

licznik przez mianownik
0,03:1/9=0,03:0,(1)=2,7 w przyblizeniu