Odpowiedzi

2010-02-15T20:17:08+01:00
Roślina pobiera z gleby wodę z solami mineralnymi poczym transportuje ją do liści następnie dzięki barwnikowi zawartemu w liściach przyciąga światło pobiear również z powietrza dwutlenek węgla i w tedy następuje proces fotosyntezy którego produktem jest tlen
5 3 5
2010-02-15T21:11:48+01:00
Fotosynteza jest to proces podczas którego roślina wytwarza z dwutlenku węgla i wody glukozę, która jest potrzebna do uzyskania energii. Ponadto roślina wytwarza tlen w ilości nadmiernej dla niej i wydala go z organizmu a my z niego korzystamy.
Wzór: 6CO₂ + 6H₂O ---------->(chlorofil i światło słoneczne ponad strzałką) + C₆H12O₆ + 6O₂
3 3 3
2010-02-15T21:17:11+01:00
FOTOSYNTEZA: jest to przetwarzanie związków nieorganicznych na organiczne przy udziale energii słonecznej i chlorofilu. Wzór:
6CO₂+ 6H₂O--energia słoneczna, chlorofil-->C₆H₁₂O₆+6O₂ (gaz)

Przebieg:
1) FAZA JASNA (świetlna)
a) fotofosforylacja- może być cykliczna lub niecykliczna
b) fotoliza wody : H₂O-> 2e⁻ + 2H⁺ + ½O

Istota fazy jasnej polega na zamianie energii świetlnej na chemiczną w postaci ATP, substratem jest woda a produktem siła asymilacyjna, NADPH₂ i tlen.
2) FAZA CIEMNA
- odbywa się w stromie chloroplastu
przebieg:
Cykl Calvina:
C₅ RuDP- rybulozo-1,5- difosforan ulega karboksylacji przy udziale CO₂. Potrzebny jest tu enzym RUBISCO- enzym asymiluje CO₂. Powstaje CO₃- kwas fosfoglicerynowy. Następnie CO₃ ulega redukcji . Powstaje produkt pierwotny- aldehyd fosfoglicerynowy. Zostaje on wyłączony już z cyklu, po czy następuje regeneracja i cykl powtarza się od początku.

Czynne barwniki fotosyntetyczne:
- chlorofil
- karoten
- ksantofil
Rodzaje chlorofilu:
- chlorofil a (z gr metylową -CH₃)
- chlorofil b ( z gr aldehydową -CHO)
tylko u glonów:
- chlorofil d
- chlorofil c
u bakterii
- bakteriochlorofil
3 3 3