Odpowiedzi

2010-02-15T17:50:51+01:00
Sredniowiecze to najdłuzsza epoka w dziejach swiata trwała ona ponad 1000 lat od 476 do 1492. Podstawą tej epoki była wiara chrzescijanska. nazwa epoki pochodzi od j. łacinskiego kturym posługiwano sie w całej europie w
średniowieczu.w sredniowieczu powstały liczne zakony i klasztory. Zakonnicy zajmowałi sie przepisywaniem i ilustrowaniem ksiąg a takze ogrodnictwem , zakładali biblioteki .W tej epoce rozwineła sie filozofia chrzescijanska ktura skupiała sie na bogu ,problemach wiary i duszy ludzkiej .Główni przedstawiciel to św. Tomasz z akwinu i św. Augustyn w średniowieczu było bardzo dużo ascetów ,kturzy pozbawiali sie wygud dla zbawienia duszy.Epoka ta zna takze słynnych malazy jak: Hans Memlig który namalował obraz "Sąd ostateczny " i Hieronim bosch "piekło" w średniowieczu wyruzniamy 2 style romanski i gotycki.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T17:59:41+01:00
Epoka następująca po antyku zawdzięcza swoja nazwę ludziom renesansu.Średniowiecze trwało prawie XI wieków;za datę początkowa uważano rok 476,kiedy upadło Cesarstwo Rzymskie na Zachodzie, koniec przypada na IV polowe wieku XV.
W Polsce Średniowiecze trwało od X w (od momentu przyjęcia chrześcijaństwa) do końca XV w.
W epoce Średniowiecza mocno odcisnął swoje piętno Kościół,pragnący wpływać na wszystkie dziedziny życia.Wczesne Średniowiecze to okres literatury,przede wszystkim religijnej, poświęconej sprawom boskim - te dominacje nieśli o Bogu nad życiem człowieka,nazywa się 'teocentryzmem' (czyli Bóg centrum świata).W czasach późniejszych,gdy okrzepły feudalne królestwa, nastąpił okres konfliktów miedzy władza świecką a duchowa.Papiestwo toczyło z cesarstwem spor o prymat w Europie.Rozwój stosunków feudalnych, tworzenie się warstwy rycerskiej, doprowadziły do ukształtowania się nowej, bardziej świeckiej kultury - powstają wtedy eposy rycerskie.
Kultura średniowiecza choć wielokulturowa, stanowiła kulturę uniwersalna, ogólnoeuropejska - spoiwem była łacina, język liturgii i literatury, a także ówczesnej nauki.
Dominacja łaciny u schyłku epoki zaczęła przemijać - to właśnie w Średniowieczu napotykamy zaczątki literatur narodowych. Średniowiecze nie jest epoka jednolita,za najbardziej ciemny okres uchodzą czasy tuz po upadku Rzymu, gdy z na stałego u wczas chaosu wyłoniły się z wolna nowe królestwa.Ale od czasów panowania Karola Wielkiego następuje wyraźne ożywienie.Kościół i monarchowie coraz częściej łożą na sztukę (zwłaszcza na architekturę i malarstwo) mająca olśnić podwładnych.
W okresie Starożytnym (przed nową erą) tworzył swoje utwory Sofokles("Antygona", "Król Edyp") Homer("Iliada","Odyseja")