Zad 1
Olicz objetosc i pole powierzchni a)szescianu o krawedzi 5cm b)szescianu,ktorego suma długosci wszystkich krawedzi ma 0,36dm c)prostopadłoscianu o wymiarach 3cmx4cmx5cm d)prostopadłoscianu o wymiarach 2cmx5cmx1cm

Zad 2
jaką długosc krawedzi powinno miec szescienne naczynie,zeby zmiesciło sie w nim 8l wody?

1

Odpowiedzi

2010-02-15T17:57:13+01:00
Zad1
a)
Pp=5cm x 5cm = 25cm2
Pc=25cm2 x 6 = 150cm2
V=5cm x 5cm x 5cm = 125cm3
b)
Pp=0,015dm x 0,015dm = 1,5 mm x 1,5mm= 2,25 mm2
Pc=2,25mm2 x 6 =13,5mm2
V=1,5mm x 1,5mm x 1,5mm = 3,375mm3
c)
Pp=3cm x 4cm=12cm2
Obw=3cm x 2 + 4cm x 2 = 14cm
Pb=14cm x 5cm = 70cm2
Pc=12cm2 x 2 + 70cm2 = 94cm2
V=3cm x 4cm x 5cm = 60cm3
d)

Pp=2cm x 5cm = 10cm2
Obw=2cm x 2 + 5cm x 2= 14cm2
Pb=14cm2 x 1cm = 14cm2
Pc=10cm2 x 2 +14cm2=34cm2
V=2cm x 5cm x 1cm = 10cm3


zad2
8l=8dm3
V=2dm x 2dm x 2dm = 8dm3 = 8l
Odp.Szescienne naczynie powinno mieć krawędź równą 2 dmUWAGA MOGŁEM SIĘ POMYLIĆ BO CZŁOWIEK TO TYLKO CZŁOWIEK