Oblicz i zapisz obliczenia:
zadanie 1
a)sprawdz czy para liczb x=1 ; y=4 spelnia uklad równań:
x+y = 5
2x-3y=4

b) sprawdz czy para liczb x= 2; y= -3 spelnia uklad rownan:
2x-y=7
3x+y=2

zadanie 2
rozwiaz uklady rownan i sprawdz:

a)
x=3y
x+2y=10

b)
5x-2y=18
3x+y=2

zadanie 3
wyznacz ze wzoru podana wielkosc

1. wyznacz y
2x+y=7

2. wyznacz t
v=s/t

3. wyznacz V
p=m/V

4. wyznacz x
(x+1):5=k

5. wyz. y
4x-2y=6

6. wyznacz s
v=s/t

7. wyznacz g
Fg=mg

8. wyznacz y
1/f=1/x+1/y

9. wyznacz y
3x-5y=1

10. wyznacz a
v=abc

11.wyznacz S
p=Fn/S

zadanie 4
rozwiaz rownania:

a) 2x +7 = x+2

b) 4x-6=2x-2

c) 3(x+2)=5(x+1)

d) 2(x-2)-5=4(3x+2)

e) -(3x+2)=2x+3

f) 6-(2-x)=4-2x

2

Odpowiedzi

2009-10-12T19:46:01+02:00
A)
x+y = 5
2x-3y=4

1+4=5
2x1-3x4=4

1+4=5
2-12=4

nie spełnia..

b)

2x-y=7
3x+y=2

2x2-(-3)=7
3x2+(-3)=2

4+3=7
6-3=3

nie spełnia

2.

x=3y
x+2y=10

3y+2y=10
5y=10 /:5
y=2

x=3x2

x=6
y=2


b)

5x-2y=18
3x+y=2

5x-2y=18
3x+y=2 /:2

5x-2y=18
6x+2y=4
+_____________
11x=22 /:11
x=2

5x2-2y=18
-2y=18-10
-2y=8/:(-2)
y=2

x=2
y=2
2009-10-12T21:26:55+02:00
1.
a) niespelnia
1+4 = 5
5 = 5
2*1-3*4=4
2 - 12 = 4
-10 /= 4
b) niespelnia
2*2-(-3)=7
4 + 3 = 7
7=7
3x+y=2
3 * 2 + (-3) = 2
6 - 3 = 2
3/=2

2.
a)
x=3y
x+2y=10
3y+2y = 10
5y = 10
y = 2
x = 6
SPR
6 = 3*2
6 + 2*2 = 10
10 = 10

b)
5x-2y=18
3x+y=2
y = 2 - 3x
5x - 2(2-3x) = 18
5x - 4 + 6x = 18
11x = 22
x = 2
y = 2 - 6 = -4
SPR
5 * 2 - 2 * (-4) = 18
10 + 8 = 18

3.
1. wyznacz y
2x+y=7
y = 7 - 2x

2. wyznacz t
v=s/t
t = s/v

3. wyznacz V
p=m/V
V = m/p

4. wyznacz x
(x+1):5=k
x + 1 = 5k
x = 5k - 1

5. wyz. y
4x-2y=6
-2y = 6 - 4x / :-2
y = -3 + 2x

6. wyznacz s
v=s/t
s = vt

7. wyznacz g
Fg=mg/:F
g = mg / F

8. wyznacz y
1/f=1/x+1/y
1/y = 1/f - 1/x
y = f - x

9. wyznacz y
3x-5y=1
- 5y = 1 - 3x
y = 1/-5 3/5 x

10. wyznacz a
v=abc
a = v/bc
11.wyznacz S
p=Fn/S
pS = Fn
S = Fn/p

4.
a) 2x +7 = x+2
2x - x = 2 - 7
x = -5

b) 4x-6=2x-2
4x - 2x = -2 + 6
2x = 4
x = 2

c) 3(x+2)=5(x+1)
3x + 6 = 5x + 5
3x - 5x = 5 - 6
- 2 x = -1
x = 1/2

d) 2(x-2)-5=4(3x+2)
2x - 4 - 5 = 12x + 8
2x - 12x = 8 + 9
10 x = 17
x = 1.7

e) -(3x+2)=2x+3
-3x - 2 = 2x +3
-5x = 5
x = -1

f) 6-(2-x)=4-2
6 - 2 + x = 2
x = -2