Wpisz odpowiednie liczby dla planów o podanych skalach:
a)skala 1:200
1cm na planie to .......cm=.......m w terenie
1mm na planie to ................w terenie

4 cm na planie to w terenie:....................
10cm 8mm na planie to w terenie:...............

b)skala 1:500
1 cm na planie to ......cm=......m w terenie
1mm na planie to ................ w terenie

4 cm na planie to w terenie:.......................
10 cm 8 mm na planie to w terenie:.................

1

Odpowiedzi

2010-02-15T17:44:21+01:00
A)1cm na planie to 200cm=2m
1mm na planie to 20 cm
4cm na planie to 8m w terenie
10cm 8mm na planie to w terenie 21,6m
b)1cm na planie to 500cm=5m
1mm to na planie 50cm
4cm na planie to w terenie=20m
10cm 8mm na planie to w terenie=54m
130 4 130
buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
XD
:) :) :) :) :) :)