Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T17:49:35+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Transkrypcja- Synteza nici mRNA na bazie DNA przy udziale polimerazy RNA , na zasadzie komplementarności zasad azotowych Proces odbywa się w jądrze komórkowym. a-u g-c c-g t-a .

Translacja - II etap biosyntezy , synteza białka łączenie aminokwasów wiązaniami peptydowymi na bazie nici mRNA
64 3 64
2010-02-15T20:47:12+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
TRANSKRYPCJA DNA:
- przepisywanie informacji genetycznej z DNA na mRNA
- zachodzi w jądrze komórkowym
- przebieg:
a) INICJACJA- przeprowadza ją enzym- polimeraza RNA, która odnajduje miejsce inicjacji transkrypcji- PROMOTOR (miejsce wiązania polimerazy RNA). Następuje rozplecenie fragmentu łańcucha DNA, rozerwanie wiązań wodorowych. Następnie polimeraza dopasowuje się do promotora i rozpoczyna dobudowywanie kolejnych nukleotydów do nici matrycowej na zasadzie komplementarności.
b) ELONGACJA- polimeraza RNA dobudowuje kolejne nukleotydy komplementarne do nici DNA
c) TERMINACJA- polimeraza przesuwa się do sekwencji terminującej - "terminatora", odłącza się od nici DNA. Rozpada się nietrwała hybryda DNA-RNA. Nici DNA odtwarzają strukturę spirali. Odłączone RNA może podlegać obróbce potranskrypcyjnej.

TRANSLACJA DNA:
- przepisywanie informacji genetycznej z mRNA na białko
- zachodzi w cytoplazmie
-przebieg:
a) podobnie jak w transkrypcji- INICJACJA- powstanie kompleksu translacyjnego, tzn do małej podjednostki rybosomu przyłącza się mRNA. Powoduje to przyłączenie dużej podjednostki rybosomu z pierwszym amino-acylo-tRNA z metioniną. Amino-acylo-tRNA zostaje umieszczone w miejscu peptydowym.
b) ELONGACJA- między kolejnymi aminokwasami wytwarzane jest wiązanie peptydowe przez enzym- peptydylotransferazę. tRNA uwolnione od aminokwasu opuszcza rybosom a w wolne miejsce peptydowe przesuwa się tRNA. Przesuwa się także kolejny kodon mRNA. Jest to tzw translokacja- powtarza się aż do momentu pojawienia się w miejscu Alakceptorowym kodonu STOP.
c) TERMINACJA- pojawienie się kodonu STOP powoduje rozpad kompleksu mRNA-tRNA-białko.
90 4 90