Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-15T18:51:05+01:00
Człowiek jest istotą twórcza, nie potrafi być biernym obserwatorem świata. Chcemy być czynni emocjonalnie, umysłowo, fizycznie. Pracując wytwarzamy dobra materialne i kulturalne dla przyszłych pokoleń. Rośnie poczucie sensu życia. Praca z konieczności jest mało wydajna i towarzyszy jej brak zadowolenia. Pracę uważano za hańbę, ludźmi pracy gardzono. Punktem zwrotnym stał się pozytywizm. Wskazali na właściwą wartość pracy i korzyści z niej płynące. Praca staje się celem i dążeniem społeczeństwa do utylitaryzmu. Hasła znajdują odbicie w literaturze tego okresu i w późniejszych epokach. Praca w życiu człowieka odgrywa ogromną rolę. Dobrze wykonana praca, oprócz wartości nowego jej produktu, daje satysfakcje i poczucie własnej wartości i jednocześnie jest mobilizacją do podejmowania działań dla dalszego rozwoju człowieka. Każdy człowiek ma potrzebę poczucia własnej wartości i odnoszenia sukcesów w swoim działaniu lub w swoim życiu. Ci, którzy znają wartości życiowe oraz przyjęte normy moralne, utożsamiają się z nimi i traktują jako wskazówki, budując swoją drogę życiową długo i cierpliwie, wędrując na szczyt. Podczas tej wędrówki, wykonują ogromną pracę, dzięki której rozwijają się i doskonalą. Pierwszym etapem tej wędrówki jest praca ucznia, świadomego obowiązku nauki, chcącego zaspokoić własne ambicje i osiągnąć sukces w przyszłości. Praca człowieka ma także charakter społeczny. Uczestniczą w niej grupy ludzi, a wytworzone przez nich dobra lub usługi są przeznaczone dla wielu odbiorców. Pojedyncza jednostka ludzka nie wytworzy wszystkich potrzebnych jej dóbr, musi więc uczestniczyć w ogólnym podziale pracy. W dzisiejszym świecie jest coraz więcej skomplikowanych produktów. Żeby móc je wyprodukować, potrzeba odpowiednich specjalistów. W ten sposób powstają nowe zawody i specjalizacje, które wymagają ogromną ilość jednostek ludzkich. Suma dóbr pozyskanych z pracy jednostek jest dobrem ogólnym społeczeństwa. Praca jest pożytkiem człowieka. Poprzez pracę możemy się spełnić społecznie i moralnie. Praca niekiedy też staje się ucieczką przed samotnością i pustką. Daje człowiekowi bardzo wiele pozytywów. Ludzie pracują, ponieważ za pracę otrzymują wynagrodzenie, za które mogą utrzymać rodzinę. Pracują w polu, aby wyżywić się. Pracują, aby zapomnieć o nieszczęściach. Każdy z wymienionych powodów pracy ludzkiej jest inny, jednak zawsze powód jest ten sam: pieniądze i chęć przetrwania. Niezależnie od miejsca czy czasu praca zawsze szła w parze z człowiekiem i prawdopodobnie tak już zostanie na zawsze
1 5 1