Odpowiedzi

2010-02-15T18:09:45+01:00
Oblicz objętość tlenu w warunkach normalnych konieczną do przeprowadzenia 18g Na w tlenek sodu na drodze bezpośredniej syntezy

M(Na)=23 g/mol

4Na + O₂ → 2Na₂O
4mole-1mol
92g---22,4dm³
18g---x
x=4,38dm³
5 4 5