Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T17:51:12+01:00
W historii geologicznej naszej planety skład atmosfery uległ zmianom, co w skutek występowania efektu cieplarnianego wpływało na zmiany klimatyczne w skali globu. Z badań paleoklimatycznych wynika, ze w okresach ocieplenia koncentracja CO2 w atmosferze była znacznie większa niż obecnie. W ciągu ostatnich lat obserwuje się stały wzrost stężenia CO2 i metanu CH4 przypisywany działalności człowieka. Należałoby się więc spodziewać wzrostu temperatury powierzchni Ziemi i ocieplenia klimatu. Z drugiej strony wzrasta, także w skutek działalności człowieka, emisja aerozoli atmosferycznych, powodujących rozpraszanie i odbicie w przestrzeń kosmicznej promieniowania słonecznego, co może prowadzić do ochłodzenia klimatu.
16 1 16