Ułóż i zapisz równania zgodnie z podpisami.

a)liczba 37 jest o 12 większa od a.
b)liczba 21 jest o 13 mniejsza od k.
c)liczba o 6 większa od x jest o 10 większa od połowy liczby.
d)150% liczby x jest liczbą o 26 większą od x.
e)Liczba 48 jest 3 razy mniejsza od b.
f)Liczba n jest o 6 mniejsza od podwojonej liczby n.
g) Liczba 3 razy mniejsza od x jest o 8 mniejsza od liczby x.
h)20% sumy liczby x i 5 stanowi 30% liczby x.
i)Liczba 14 jest o 5 większa od c.
j)Liczba m jest o 10 większa od 0,7 m.
k)Liczba o 5 mniejsza od x jest 3 razy mniejsza od sumy liczby x i 3.
l)Liczba o10% mniejsza od x jest o 2 mniejsza od iloczynu liczb x i 3.

2

Odpowiedzi

2010-02-15T18:01:18+01:00
A)liczba 37 jest o 12 większa od a.
37 - 12 = a

b)liczba 21 jest o 13 mniejsza od k.
21 + 13 = k

c)liczba o 6 większa od x jest o 10 większa od połowy liczby.
x - 6 = ½x - 10

d)150% liczby x jest liczbą o 26 większą od x.
1,5x = x + 26

e)Liczba 48 jest 3 razy mniejsza od b.
48 * 3 = b

f)Liczba n jest o 6 mniejsza od podwojonej liczby n.
n + 6 = 2 n

g) Liczba 3 razy mniejsza od x jest o 8 mniejsza od liczby x.
3x = 8 + x

h)20% sumy liczby x i 5 stanowi 30% liczby x.
0,2x + 5 = 0,3 x

i)Liczba 14 jest o 5 większa od c.
15 - 5 = c

j)Liczba m jest o 10 większa od 0,7 m.
m - 10 = 0,7m

k)Liczba o 5 mniejsza od x jest 3 razy mniejsza od sumy liczby x i 3.
x - 5 = 3 * 3 + x

l)Liczba o10% mniejsza od x jest o 2 mniejsza od iloczynu liczb x i 3.
x - 0,1x = 2 + 3x

3 3 3
  • Użytkownik Zadane
2010-02-15T18:03:45+01:00
A)
a-12=37
b)
k+13=21
c)\
x+6=x/2 +10
d)
1,5x=26+x
e)
48=b/3
f)
n=2n-6
g)
x/3=x-8
h)
0,2(x+5)=0,sx
i)
14=c-5
j)
m=0,7m-10
k)
x-5=(x+3)/3
l)
0,9x=3x-2