Odpowiedzi

2009-10-12T19:50:30+02:00
Wskazniki zespolenia w zdaniach zło¿onych sygnalizuja typ zwiazków składniowych miedzy tymi
zdaniami. Moga byc one wymawianiowe, tj. realizowane poprzez intonacje, lub wyrazowe, realizowane
przez spójniki hipotaktyczne i parataktyczne (zob. Hipotaksa, Parataksa) oraz przez tzw. zaimki
zespolenia. Zaimki pytajace (kto, który, jaki, czyj itp.) w zdaniach podrzednych pełnia role wskazników
zespolenia i sa nazywane zaimkami wzglednymi. W zdaniach nadrzednych moga im odpowiadac zaimki
wskazujace (wyrażone lub domyslne ten... który; tam… gdzie) nazywane odpowiednikami
zespolenia lub zaimek to (nie tylko w M., lecz także w przypadkach zależnych. np. To, że ty jestes tu, jest
nierozważne), nazywany zapowiednikiem zespolenia.
37 4 37
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T20:16:30+02:00
Wskaźnikami zespolenia są zaimki gdzie, skąd, dokąd, którędy, często występują zgodne korelaty tam, stamtąd, tędy.
Gdzie przed laty stał mój dom, tam teraz jest pusty plac.
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga.
Pojadę tam, gdzie będą jechać moi przyjaciele.
Żywiec leży tam, gdzie Koszarawa uchodzi do Soły.
Ona pochodzi stamtąd, skąd i ty pochodzisz.
Dokąd ty pójdziesz, tam i ja pójdę.
Idę, dokąd mi każą.
Leć, kędy życia pieśń wzdyma i gnie się.
Pójdziemy tędy, którędyśmy przyszli.
Wdzierają się, którędy mogą.
Idę, gdzie mnie oczy poniosą.
Pomocy stąd tylko czekać należy, skąd przyjść może.
Wróć tam, skąd przyszedłeś.
Pojedźmy tam, gdzie jeszcze nie byliśmy.
Na karate chodzę tam, gdzie ty masz koszykówkę.
Chciał udać się tam, gdzie było jeszcze spokojnie.
Gdzie cię radzi widzą, tam nieczęsto chodź, gdzie nieradzi, tam nigdy
75 1 75