Odpowiedzi

2010-02-15T18:03:49+01:00
Patriotyzm jest dziś słowem teoretycznie zapomnianym i nieużywanym. Część społeczeństwa nawet nie wie dokładnie, co oznacza te słowo.
Patriota to osoba , która miłuje ojczyznę, pracuje dla jej dobra, jest gotowa do ofiar dla kraju rodzinnego i własnego narodu, szanuje zarówno państwo, w którym żyje, jak i inne.
We współczesnych czasach jego obowiązki różnią się od tych sprzed kilkudziesięciu lat.
W mojej pracy chciałabym przedstawić argumenty za stwierdzeniem, że w
XXI w. patriotyzm też istnieje, chociaż w niewielkim stopniu.
Moim pierwszym argumentem jest fakt, że Polacy starają się wywiązywać z podstawowych obowiązków obywatelskich.
Na poparcie tych słów mogę podać przykład statystyk z ostatnich wyborów prezydenckich Rzeczpospolitej. Frekwencja Polski wyniosła wtedy aż 50,99%.
Większość ludzi płaci podatki, a mężczyźni, o ile nie studiują, pozwala im na to religia lub nie mają jakichś przeciwwskazań lekarskich idą do wojska. Gorzej jest z dbaniem o środowisko naturalne swojego kraju i ponoszeniem odpowiedzialności za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Polacy nadal nie chcą sprzątać po swoich psach. W krajach takich jak Niemcy jest to zupełnie normalne i stosowane przez właścicieli zwierząt na co dzień. Rozwija się jednak segregacja śmieci. Coraz częściej widuje się na ulicach osoby zanoszące odpady do specjalnych pojemników czy tzw. ?Eko-domków?. W niektórych mniejszych miastach roznoszone są pod domy kolorowe worki ? oddzielny do plastiku, szkła kolorowego, białego oraz papieru i co tydzień zbierane wypełnione.
Oto drugi argument: patriotyzm istnieje w dzisiejszych czasach, gdyż społeczeństwo pracuje dla dobra ojczyzny. Wszyscy na pewno wiedzą, że naród to nie tylko obszar określony granicami na mapie, ale również ludzie, którzy go tworzą. Wielu Polaków pomaga innym rodakom. Świadczą o tym różne zbiórki charytatywne oraz działalność (także młodych) wolontariuszy. Jedną z najbardziej znanych fundacji jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Co roku w wielu zakątkach Polski organizowane są koncerty, festyny, festiwale, happeningi, na które zapraszane są gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej, które najczęściej grają za darmo. Zawsze zgłasza się ponad 120.000 wolontariuszy chętnych do kwestowania na ulicach miast. W roku 2008 na cel ?Pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi? udało zebrać się 13 883 627,13 dolarów, a w sumie, od początku istnienia organizacji, która sięga 1993r. prawie sto milionów.
Trzecim argumentem jest fakt, iż Polacy wciąż obchodzą święta narodowe. W szkołach co rok odbywają się przedstawienia z okazji odzyskania
niepodległości 11 listopada i ustanowienia konstytucji 3 maja. Na placu
Piłsudskiego oraz w Łazienkach Królewskich zawsze jest piękna uroczystość.
Obywatele ? chociaż nie wielu ? wywieszają flagi Polski za okna. Zdecydowana większość zna hymn państwowy i wie, jak wyglądają symbole narodowe.
Oto mój ostatni argument. Uważam, że patriotyzm nadal istnieje, ponieważ rozwija się internacjonalizm, który się z nim nierozerwalnie łączy. Ten termin oznacza przyjaźń i gotowość do współpracy z innymi narodami. Decyzją demokratyczną Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dzięki temu mamy możliwość integracji z innymi członkowskimi krajami.
Mam nadzieję, że powyższe argumenty udowodniły słuszność mojej tezy.
Pomimo wielu niedociągnięć obywateli, nie możemy powiedzieć, że patriotyzm w XXI w. nie istnieje. Napis wyryty przez torturowanego więźnia na ścianie katowni gestapo przy Alei Szucha w Warszawie brzmi: ?Łatwo jest o Polsce mówić, trudno jest dla niej żyć i pracować, trudniej jest dla niej cierpieć, a najtrudniej umierać?.
Jedyne czym się martwię, to czy gdyby wybuchła III wojna świtowa Polacy byliby w stanie poświęcić życie dla narodu.
Niewiem czy to może być :)
10 3 10