Ważne!!!

1.Tlenek dwuwartościowego metalu reaguje z wodą, tworząc wodorotlenek o masie 74 u. Jaki to metal? Podaj równanie reakcji.
2.Oblicz masę procentową pierwiastków w wodorotlenku wapnia.
3.Zmieszano 200 g 20% ze 100g 10% roztworu wodorotlenku potasu. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

Dzięki za pomoc!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T18:12:42+01:00
1)
O -tlen
M -metal

MO + H₂O → M(OH)₂

M(OH)₂ = 74u
M + 34u = 74u
M = 40u
Ca = 40u

CaO + H₂O → Ca(OH)₂

2) Ca(OH)₂ - wodorotlenek wapnia

Ca(OH)₂ =74u

%Ca= (40u * 100%)/74u =54,05%
%O= (2*16u*100%)/74u=43,24%
%H= (2*1u*100%)/74u = 2,70%

3)
stężenie= masa substancji rozpuszczonej/masa roztworu*100%

masa substancji rozpuszczonej w I roztworze:
20%*200g=40g
masa substancji rozpuszczonej w II roztworze:
10%*100=10g

masa III roztworu:
200g+100g=300g

masa substancji rozpuszczonych:
40g+10g=50g

stężenie:
50g/(300g*100%)=(100/6)%=16⅔ %


1 5 1