Odpowiedzi

2010-02-15T18:02:59+01:00
Oblicz pierwiastki:
V0,04=0,2
V0,0001=0,01
V6,25=2,5


V=znak pierwiastkowania
2010-02-15T18:03:11+01:00
V0,04= 0,20( w przybliżeniu)
V0,0001=0.053( w przybliżeniu)
V6,25=2,5
2010-02-15T18:05:07+01:00