Odpowiedzi

2010-02-15T18:01:53+01:00
Zakonnicy Andrzej i Jan mieszjakący w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu są okraślani jako współcześni Asceci.Musieli wyrzec się wszelkich dóbr materialnych i współczesnych wynalazków takich jak: telefon,komputer itp. ponieważ przeszkadzały by one w modlitwie i trwaniu w wierze.Pomagają oni biednym oraz chorym ludziom.