Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej.Rzeczowniki:piłka,zboże,krzesło.
Przypadki:
Mianownik kto? co?
Dopełniacz kogo? czego?
Celownik komu? czemu?
Biernik kogo? co?
Narzędnik z kim? z czym?
Miejscownik o kim? o czym?
Wołacz o!
Pliss proszę o pomoc ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T18:16:01+01:00
piłka
l.poj l.mn
M. piłka piłki
D. piłki piłek
C.piłce piłkom
B.piłkę piłki
N.piłką piłkami
Msc. piłce piłkach
W. piłko piłki

zboże
M. zboże zboża
D.zboża zbóż
C. zbożu zbożom
B.zboże zboża
N.zbożem zbozami
Msc. zbożu zbożach
W. zboże zboża

krzesło
M. krzesło krzesla
D.krzesla krzesel
C. krzesle krzeslom
B. krzeslo krzesla
N.krzeslem krzeslami
Msc.krzesle krzeslach
W. krzeslo krzesla
11 4 11
Liczba pojedyncza, celownik - krzesłu - tak jest poprawnie.