Zadanie 1
Trapez prostokątny ma podstawy długości 5 cm i 9 cm a dłuższe ramię 5 cm. Oblicz pole i obwód tego trapezu.

zadanie 2
Trapez równoramienny ma podstawy długości 2 cm i 6 cm a ramię √13 (pierwiastek z 13).Oblicz pole tego trapezu

TRZEBA KORZYSTAĆ Z TWIERDZENIA PITAGORASA!!

Daje naj za rozwiązanie OBU zadań

pilnee !!!

3

Odpowiedzi

2010-02-15T18:12:27+01:00
Zadanie 1
Trapez prostokątny ma podstawy długości 5 cm i 9 cm a dłuższe ramię 5 cm. Oblicz pole i obwód tego trapezu.

zadanie 2
Trapez równoramienny ma podstawy długości 2 cm i 6 cm a ramię √13 (pierwiastek z 13).Oblicz pole tego trapezu

Zadanie 1
Dłuższa podstawa - 9 cm
Krótsza podstawa - 5 cm
Ramię - 5 cm
Ptrapeza=a+b/2*h
Liczymy wysokość
Trójkąt przy ramieniu:
przeciwprostokątna -> 5cm
Przyprostokątna 1 -> 9-5=4cm
x²+4²=5²
x²+16=25
x²=9
x=3
Przyprostokątna 2 -> 3cm
P=9+5/2*3=
14/2*3=
7*3=21cm²

Zadanie 2.

Dłuższa podstawa -> 6cm
Krótsza podstawa -> 2cm
Ramię -> √13
Trójkąt przy ramieniu:
Przeciwprostokątna ->
Przyprostokątna 1 -> 6-2=4cm
Przyprostokątna 2:
x²+4²=√13²
x²+16=13
x²=3
x=√3
P=6+2/2*√3=
8/2*√3=
P=4√3cm²
3 5 3
2010-02-15T18:18:00+01:00
Zadanie 1
Trapez prostokątny ma podstawy długości 5 cm i 9 cm a dłuższe ramię 5 cm. Oblicz pole i obwód tego trapezu.

1/2 (a+b) *h - wzór na trapez
P= 1/2 (5+9)*3= 1/2*14*3=21
a2+b2=c2- twierdzenie pitagora
9-5=4
a2+4*4=5*5
a2+16=25
a2=9/ √
a=3 - wysokość

5+9+5+3=22

Trapez równoramienny ma podstawy długości 2 cm i 6 cm a ramię √13 (pierwiastek z 13).Oblicz pole tego trapezu

2*2+b2= √13
4+b2=√13/4
b2=√13/4 / √
b=1,8
1/2(a+b)*h
1/2(2+6)*1,8
1/2*8*1,8=7,2 - pole trapezu

3 3 3
2010-02-15T18:22:02+01:00
Zadanie 1
[2]- kwadrat
a[2] + b[2] = c[2]
4[2] + b[2] = 5[2]
16+ b[2] = 25
b[2]= pierwiastek z 9
b=3

h (wysokość)= 3

Pole= (a+b)*h : 2
Pole= (9+5)*3 : 2
Pole= 21

Obwód= 5+5+3+9= 22
1 5 1