Przyporządkuj opisy słowne oznaczone cyframi zapisom chemicznym oznaczonym literami.

1. trzy atomy magnezu
2. jedna cząsteczka tlenu
3. trzy cząsteczki chloru
4. jeden atom sodu
5. dwa atomy chloru
6. dwie cząsteczki chloru
7. siedem atomów potasu
8. jedne cząsteczka wodoru

a) 3 Cl2 (dwójka mała i u dołu)
b) Na
c) 7 K
d) 2 Cl2 (dwójka mała i u dołu)
e) 2 Cl
f) H2 (dwójka mała i u dołu)
g) 2 Br2 (dwójka mała i u dołu)
h) O2 (dwójka mała i u dołu)
i) 3 Mg

3

Odpowiedzi

2010-02-15T18:13:11+01:00
2010-02-15T18:15:49+01:00
1-i
2-h
3-a
4-b
5-e
6-d
7-c
8-f
27 3 27
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T18:18:55+01:00
1. i)
2. h)
3. a)
4. b)
5. e)
6. d)
7. c)
8. f)

A do h) nie ma, ale jakby co to będzie:
2 Br2 - dwie cząsteczki bromu
51 4 51