Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T18:44:07+01:00
Ze stronic Biblii Świętej dowiadujemy się , że Pan Bōg wyzwolił narōd izraelski z egipskiej niewoli .
Faraon , władca Egiptu , był okrutnym tyranem .
Oznajmił on , że wszystkie dzieci płci męskiej , ktōre urodzą się w rodzinach hebrajskich niewolnikōw , muszą zostać wrzucone do Nilu i utopione .
Izraelici wołali do Boga , aby ich ratował
O życiu Abrahama mówi księga rodzaju. Abraham pochodził z miasta zwanego Ur w Chaldei – kraju położonym na południowy wschód od Palestyny. Został wybrany przez Boga na ojca narodu, który miał poznać prawdziwą naturę Boga i nauczyć się oddawać Mu cześć.
Mieli stać się Narodem Wybranym, a pochodzili wszyscy od jednego człowieka: Abrahama. Bóg wybrał krainę, w której mieli zamieszkać: Kanaan, nazywaną dziś Palestyną. Wszystko to było początkiem Bożego planu przyjścia i zbawienia. Bóg mógł wybrać jakiegokolwiek człowieka jako protoplastę Narodu Wybranego i wybrał Abrahama. Dlatego Abraham jest bardzo szczególną postacią.