Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T21:05:45+01:00
1. Fotosynteza - proces otrzymywania tlenu i glukozy z wody i dwutlenku węgla przy pomocą światła i chlorofilu w zielonych ciałkach roślin.
wzór: 6CO₂ + 6H₂O ----------->(nad strzałką chlorofil i światło słoneczne) 6O₂ + C₆H12(w indeksie 12)O₆
2. Oddychanie komórkowe - proces utleniania glukozy w komórkach ciała prowadzący do otrzymania energii.
Ubocznym produktem są dwutlenek węgla i woda.
6O₂ + C₆H12(w indeksie 12)O₆ ---------> 6CO₂ + 6H₂O + energia(ATP)
3. Rozmnażanie bezpłciowe - w rozmnażającym się gatunku nie wyróżnia się płci np. ślimak
Rozmnażanie płciowe - w rozmnażającym się gatunku wyróżniamy płcie.