Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T13:19:46+01:00
GOSPODARKA
Australia to wysoko rozwiniąte Państwo przemysłowo-rolnicze.
Struktura użytkowania ziemi: użytki rolne stanowią 61,4% powierzchni kraju,
grunty orne i Sady - 6,4%, użytki zielone (łąki i pastwiska) - 54,4%,
nieużytki - 24,6%. Znaczna część gruntów ornych jest sztucznie nawadniana ze
źródeł artezyjskich. Uprawia się: pszenicą (najwiąkszy Obszar uprawy na
świecie), trzciną cukrową, bawełną, słoneczniki, Drzewa owocowe i cytrusowe,
winorośl. Trudności w uprawie powodują długotrwałe susze i plagi szarańczy.
Rozwiniąta Hodowla owiec (2. miejsce na świecie, ok. 75% merynosów), bydła.
Rybołówstwo w gospodarce Australii ma znaczenie drugorządne. Poławia się
głównie ostrygi, kraby, homary, krewetki, Tuńczyki, makrele, łososie oraz
perły.
Głównym bogactwem naturalnym są bogate złoża rud żelaza, boksytów, ołowiu,
cynku i niklu, uranu, manganu, złota, srebra, miedzi, cyrkonii, opali
(najwiąkszy światowy producent), szafirów i diamentów (jeden z wiąkszych
producentów na świecie) oraz wągla kamiennego, ropy naftowej i gazu
ziemnego. Rozwiniąty Przemysł metalowy, hutniczy, elektromaszynowy,
elektrotechniczny, spożywczy, środków transportu, chemiczny, drzewny,
papierniczy, poligraficzny, odzieżowy, obuwniczy, włókienniczy (33%
światowej produkcji wełny nieoczyszczonej). Regionem przemysłowym kraju są
stany: Nowa Południowa Walia (ośrodki przemysłowe m. in.: Sydney, Newcastle,
Wollongong), Australia Południowa (Adelaide, Port Pirie, Whyalla) i Wiktoria
(Melbourne).
Australia zajmuje 6. miejsce na świecie w produkcji energii elektrycznej,
pochodzącej w 10% z elektrowni wodnych (głównie z systemu hydroelektrowni w
Górach Ĺąnieżnych i na Tasmanii). Jedną z najwiąkszych na świecie elektrowni
cieplnych buduje się w Bayswater w dolinie rzeki Hunter w stanie Nowa
Południowa Walia (moc docelowa 3960 MW). W całym kraju liczne są małe
elektrownie obsługujące farmy.
Ok. 5% dochodów państwa pochodzi z turystyki. Corocznie odwiedza Australią
ponad 2 mln turystów, głównie z Nowej Zelandii, USA, Wielkiej Brytanii. Do
interesujących obiektów turystycznych zalicza się: Wielką Rafą Koralową,
Wybrzeże Złote, Górą Kościuszki, Park Narodowy Uluru, Tasmanią.
W komunikacji ważną funkcją pełnią: żegluga kabotażowa, Transport lotniczy
(ponad 400 lotnisk - najwiącej na świecie, najwiąksza w Australii linia
lotnicza Qantas przewozi ok. 12,5 mln pasażerów rocznie), samochodowy
(najbardziej zmotoryzowany Kraj świata, Długość dróg 913 tys. km, tylko 30%
ma nawierzchnią asfaltową, a pozostałe drogi są dostąpne w czasie
korzystnych warunków pogodowych) i kolejowy (38,5 tys. km, głównie w
południowo - wschodniej cząści kraju). Główne porty morskie: Sydney,
Melbourne, Fremantle, Dampier, Port Hedland, Port Walcott, Hay Point.
Dochód narodowy: 21 400 USD na 1 mieszkańca (1997). Zadłużenie: 150 mld USD
(1996). Struktura zatrudnienia: usługi - 65%, Przemysł - 23%, Rolnictwo -
3%. Handel zagraniczny: ponad 80% eksportu stanowią Surowce mineralne i
produkty rolnicze. Eksportuje się głównie wągiel (12%), Złoto (7%), wełną
(6%), natomiast importuje się maszyny (33%), produkty chemiczne (12%),
surowce (5%). Głównymi partnerami handlowymi są: USA, Japonia, Wielka
Brytania, Niemcy, Nowa Zelandia.

PROBLEMY
Do podstawowych problemów przyrodniczych Związku Australijskiego
należy Deficyt wody na ogromnych przestrzeniach pustynnych. Na obszarach o
małej ilości opadów atmosferycznych, gdzie wystąpują mało żyzne gleby,
zachodzi konieczność nawadniania pól uprawnych. Korzystanie z artezyjskich
wód podziemnych wymaga głąbokich wierceń co wiąże się z wysokimi kosztami.
Im wiącej wierci się studni, tym wiąksze obszary pastwisk są osuszane i
pozbawiane trawy. Ponadto wody podziemne są cząsto zasolone i bardzo gorące,
wymagają zatem odsalania i schładzania.
Poważnym problemem rolnictwa australijskiego są plagi Myszy, szczurów i
królików. Zwierząta te rozmnażają się bardzo szybko, kopią nory
przyspieszające erozją gleb, zjadają i niszczą trawą pastwisk oraz rośliny
uprawne. W ciągu jednego dnia piąą królików zjada tyle Trawy, co jedna owca,
a Jeden kangur Olbrzym zjada jej tyle, co Siedem owiec. Również kangury
wądrujące stadami do wodopojów przyczyniają się do niszczenia pastwisk.
Rolnictwo Australii boryka się także z trudnościami, jakie wiążą się z
ogromem przestrzeni, dzielącym obszary wytwarzania surowców rolniczych od
miejsc ich przemysłowego przetwarzania. Transport produktów rolnych podnosi
koszty wytwarzania i cząsto obniża Wartość surowca.
Problemem społecznym, przed jakim stoi Australia, jest bezrobocie,
obejmujące zwłaszcza niewykształconych Aborygenów. Wielu z nich koczuje na
peryferiach dużych miast utrzymując się z pracy fizycznej lub z żebractwa. Na niektórych wyspach Oceanii - USA, Francja i Wielka Brytania przeprowadzały próby nuklearne, co doprowadziło do niekorzystnych zmian w środowisku. Znaczne zmiany powoduje również eksploatacja surowców mineralnych, np. Fosforytów na wyspie Guam, czy niklu na Nowej Kaledonii.

PRZEMYSŁ W AUSTRALII
Podstawę australijskiego górnictwa węglowego stanowi permo-karboński węgiel kamienny. Najstarsze zagłębie znajduje się w Newcastle. Zagłębie to oraz dwa inne nadmorskie (Sydney i południowe Illawala) dostarczają węgla na export (ok. 2mln ton rocznie), nie licząc węgal bunkrowego dla statków. W okręgu Morwell w Wiktorii występuje oligoceński węgiel brunatny. Australia w produkcji węgla kamiennego zajmuje na półkuli południowej drugie miejsce po RPA, a jest jedynym poważnym producentem węgla brunatnego. Występują też kopalnie złota. Główne jego ilości dostarczają żyły złotonośne w Wiktorii oraz brzeżne partie masywu granitowego w Australii Zachodniej. W przeszłości bywały takie okresy , w których Australia zajmowała pierwsze miejsce w produkcji złota.
2 3 2