1.Do wody dodano pewną substancję która zabarwiła papier uniwersalny na czerwono. Jaką substancję dodano i jakie było jej pH

2.Do wody dodano pewną substancję która zabarwiła fenoloftaleinę na malinowo
Ustal:
- jaka to była substancja i jakie było jej pH
- jaką substancję należy dodać do wcześniejszego roztworu aby go zneutralizować
-jakie będzie pH ostateczne

PILNE !!

3

Odpowiedzi

2010-02-15T18:37:06+01:00
1.Do wody dodano pewną substancję która zabarwiła papier uniwersalny na czerwono. Jaką substancję dodano i jakie było jej pH

Był to kwas. pH<7

2.Do wody dodano pewną substancję która zabarwiła fenoloftaleinę na malinowo
Ustal:
- jaka to była substancja i jakie było jej pH
Była to zasada. pH>7

- jaką substancję należy dodać do wcześniejszego roztworu aby go zneutralizować
Należy dodać jakiś kwas.

-jakie będzie pH ostateczne
pH=7
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T18:41:40+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
Substancją, która zabarwiła uniwersalny papierek na czerwono był KWAS o pH<7

2.
Fenoloftaleina zabarwia się na malinowo w obecności WODOROTLENKÓW o pH>7
Aby go zneutralizować należy dodać kwasu, wtedy pH=7 (odczyn obojętny, papierek uniwersalny pozostanie żółty)
np. HCl + KOH---->KCl + H2O
1 5 1
2010-02-15T22:40:23+01:00
1.
Do wody dodano kwasu, którego pH<7.

2.
Do wody dodano wodorotlenek, którego pH>7. Po dodaniu kwasu roztwór się zneutralizuje (zobojetni) i jego pH wyniesie dokładnie 7(środowisko obojętne).
1 5 1