Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T20:49:13+01:00
W państwie totalitarnym obywatel pozbawiony jest wszelkich swobód oraz praw obywatelskich. Społeczeństwo jest indoktrynowane czyli w oparciu o jedną słuszną doktrynę. Niestety obywatel nie prawa wygłaszać swych poglądów, gdyż ta sfera jest kontrolowana przez państwa. Istnieje także policja polityczna.

W państwie demokratycznym mamy do czynienia z suwerennością narodu, zasadą przedstawicielstwa oraz pluralizmu politycznego. W takim państwie obywatel jest chroniony przez państwo, ma także prawo do swobodnego wygłaszania poglądów.

Chciałbym żyć w państwie demokratycznym, ponieważ nie jestem obywatelem, który chciałby myśleć i robić to, co wszyscy mimo woli w ustroju totalitarnym.