Complete the dialogue with the correct question tags ( np. aren't there ) or modal verbs(must, should, have to itd) .
A. helen you're looking tired. Things aren't going well, ...1... ?
B. No, I feel terrible.
A. How come? You haven't fallen in love, ...2... ?
B. No, I'm really tied at the moment. I just ...3... sleep at night.
A. You ...4... join a gym or something,
B. Hmm, maybe. But that takes up soo much time, ...5... ? I suppose it would be a good idea though. all my summer clothes are too small for me. I've put on a lot of weight.
A. Hey! You ... 6... get depressed! It doesn't help at all ...7... ? If you want to lose weight it's simple. You ...8... go on a diet.
B. That's alright for you to say. You don't have to watch what you eat, ...9...?
A. ...
B. Yeah, I'm sorry. Listen you haven't got any chocolate ...10....?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T20:21:35+01:00
Zakończenie dialogu z właściwego tags pytanie (np. nie istnieje) i czasowników modalnych (must, powinny mieć do itd)
Helen A. szukasz zmęczony. Co nie jest dobrze, ... 1 ... ?
B. Nie, czuję się okropnie.
A. Jak to możliwe? Nie zakochał ... 2 ... ?
B. Nie, ja naprawdę jestem związany w tej chwili. Ja tylko ... 3 ... w nocy spać.
. A... 4 ... Dołącz do siłowni czy coś,
B. Hmm, może. Ale to zajmuje dużo czasu soo ... 5 ... ? Przypuszczam, że byłoby dobrym pomysłem, choć. Wszystkie moje ubrania letnie są zbyt małe dla mnie. I've wprowadzonych wiele wagi.

A. Hey! Ty ... 6 ... dostać depresji! To nie pomaga w ogóle ... 7 ... ? Jeśli chcesz schudnąć, to proste. You ... 8 ... przejść na dietę.
B. To alright for you to say. Nie musisz oglądać, co jesz ... 9 ...?
A. ...
B. Yeah, I'm sorry. Słuchaj nie masz żadnych czekolady ... 10 ....?

Lepiej by było gdybyś napisała co trzeba z tym zrobić...jesli chodziło o przetłumaczenie to proszę!!