Odpowiedzi

2009-10-12T21:37:23+02:00
Α=1 7/20÷2,7+2,7÷1,35=27/20÷2 7/10+2 7/10÷1 35/100=27/20*10/27+27/10*100/135=1/2+270/135=135/270+540/270=675/270=2,5

β=2 1/2÷10+10÷2 1/2=5/2*1/10+10*2/5=1/4+4=1/4+4/4=5/4=1,25

α=100%
2,5-100%
1,25-x%
x=(1,25*100)÷2,5=125÷2,5=50%
odp 50%
2009-10-12T21:40:13+02:00
Procent jednej liczby z drugiej oblicza się dzieląc jakąś liczbę przez inną i mnożąc razy 100%. Czyli w tym wypadku B/A *100%.

B= ⁵/²*¹/₁₀ + 10*²/₅ = ¹/₄ + 4 = 4¹/₄ = ¹⁷/₄
A=²⁷/₂₀ *¹⁰/₂₇ + ²⁷/₁₀*¹⁰⁰/₁₃₅ = ¹/₂ + 2 = 2¹/₂ = ⁵/₂

Teraz dzielimy B/A i mnożymy razy 100%

B/A * 100% = ¹⁷/₄ : ⁵/₂ * 100% = ¹⁷/₄ * ²/₅ * 100% = ¹⁷/₁₀*100% = ¹⁷⁰⁰/₁₀ % = 170%
1 5 1