Odpowiedzi

2010-02-15T18:57:16+01:00
Według mnie powszechność Kościoła polega na tym,iż Kościól w nasze jwierze, otoczeniu, srodowisku, kulturze jest praktycznie wszechobecny i bardzo dostępny dla nas wszystkich. Tzn.że każdy może z niego "korzystać", i każdy ma do tego prawo. (poprzez ludzi biednych do bogatych, a nawet grzeszników).
Apostołowie przyjmując święcenie kapłańskie zoboiązali się m.in do tego, aby pomagać innym w trudnych sytuacjach, wspierać ich, głosić niedzielne słowo, kazania, nauczać jak mają w danej sytuacji postępować, nakazują,zby nawet w tych trudnych chwilach nie odwracali się od Boga. Udzielaja nam również różnych sakramentóe św - eucharystii, ochrzczenia, sakramentu małżeństwa, a także pokuty, która oczyszcza nas z grzechów.
17 1 17
2010-02-15T19:04:45+01:00
Jest on powszechny dlatego, że mogą do niego należeć ludzie wszystkich kultur, ras i narodów. Lud Boży, Kościół, stanowi zaczątek przyszłej społeczności zbawionych, o której autor Apokalipsy pisze następujące słowa: „Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem.Chrystus powierza misję głoszenia Królestwa Bożego apostoom i rozsyła ich nie osobno, ale po dwóch5 Podczas ostatniej wieczerzy Jezus modli się do Ojca o jedność apostołów i tych, którzy dzięki ich słowu uwierzą w Niego. W okresie między zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem Pan nasz potwierdza przyznanie Piotrowi najwyższego urzędu pasterskiego i powierza apostołom tę samą misję, którą otrzymał od Ojca.
3 3 3