Odpowiedzi

2010-02-16T15:00:14+01:00
1. To starożytni grecy jako pierwsi zorganizowali igrzyska olimpijskie w 776 r p.n.e. Przecież do dziś są igrzyska olimpijskie, np.: teraz trwają igrzyska zimowe Vancouwer 2010 , gdzie są podobne dyscypliny sportowe choć trochę wzbogacone.
2. To właśnie w Atenach narodziła się i rozwijała demokracja (gr. demos-kratos rzecz ludu).Do dziś jej używamy, ponieważ tak samo jak u nich władzę ma lud, ponieważ to obywatele decydują kto zostanie urzędnikiem lub wysokim politykiem.
3.To w Grecji rozwinęły się style architektoniczne ,które funkcjonują do dziś: dorycki, joński i koryncki. Wiele budowli w okresie klasycyzmu było wspartych na kolumnach o tych stylach.
4. To właśnie w Grecji narodził się teatr. Wtedy były to Wielkie Dionizje czyli święta ku czci boga Dionizosa. Do dziś chodzimy do teatru i oglądamy wystawiane tam sztuki.
5.Osiągnięcia w literaturze
Homer-twórca Odyseji i Iliady
Ezop- twórca bajek z morałem
Do dziś w szkołach uczymy się o tych dziełach i bajkach które są obowiązkowe.
Wybiersz sobie coś z tego :)