PROSTE TYLKO DUŻO TREŚCI!!!<3 Za 1 dobre dam NAAAJ!!!!
W hurtowni kupiono 200kg cukru i 150 kg mąki za 900 zł. Cukier sprzedano z zyskiem 25% a make z 20% i zarobiono 210 zł. Obl. cenę sprzedaży 1kg maki i 1kg cukru.
MUSI wyjść:
maka:2,40zł
cukier:3,75zł
ZASTOSUJ UKŁAD RÓWNAŃ
<3 dam naja

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T13:24:39+01:00
X - cena cukru
y - cena mąki

200x+150y=900
25%*200x+20%*150y=210

200x+150y=900
0,25*200x+0,2*150y=210

200x+150y=900
50x+30y=210|*(-5)

200x+150y=900
-250x-150y=-1050
-50x=-150
x=3

200*3+150y=900
150y=900-600
150y=300
y=2

3zł -- 100%
x -- 25%
x=3*25%/100%
x=0,75

3zł+0,75zł = 3,75zł. - cukier

2zł -- 100%
x -- 20%
x=2*20%/100%
x=0,40

2zł+0,40zł = 2,40zł. - mąka

odp: Cena sprzedaży 1kg cukru wynosi 3,75zł a 1kg mąki wynosi 2,40zł.