Odpowiedzi

2010-02-15T18:49:48+01:00
Http://www.sciaga.pl/tekst/28337-29-prawa_dzieci
Najważniejsze prawa człowieka (równość, wolność, prawo) dotyczą każdego, a zatem również dzieci. . . Dzieci mają swoją światową konstytucję – Konwencje o Prawach Dziecka, która zawiera szeroki katalog ich praw. Polska ratyfikowała ją w1991 r.,a więc zobowiązała się do przestrzegania praw zawartych w konwencji.

http://literka.pl/article/show/id/34591

Mam nadzieję, że pomogłam
1 1 1
2010-02-15T18:52:58+01:00
Hmmm to takie:
-prawo do posiadania stanu cywilnego
-prawo do uzyskania obywatelstwa
-prawo dziecka do rodziny; prawo poznania swego genetycznego pochodzenia, do wychowania przez rodziców naturalnych,
-prawo do wolności religii lub przekonań
-prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych
-wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych wobec okrucieństwa
-wolność od bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych
-zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary dożywocia więziennego wobec dziecka
-prawo do nauki (nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest obowiązkowa i bezpłatna),
-prawo do zmienności swych praw
-prawo do korzystania z dóbr kultury,
-prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych
Takie znam:)
1 1 1
2010-02-15T19:27:34+01:00
Wychowywania się w rodzinie,do oświaty i nauki,do kultury, wypoczynku i rozrywki,prywatności.
1 1 1