Mam problem dlugosc boku trojkata rownobocznego wynosi 3i1/3 ile wynisi obwod? zad b obwod trojkata rownobocznego wynosi 6cm. ile wynosi dlugosc boku trojkata? zadc obwod wynosi 30 km a ile wynosi dlugosc boku ? zad d. dlugos boku wynosi a, ile wynosi obwod? zad e .obwod wynosi 6*b ile ma dlugosc boku .wszystkie trojkaty rownoboczne zad 2. dl. podstawy trojkata rownoramiennego wynosi a ,dl.ramienia rownoramiennego b ,ile ma obwod?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T20:07:11+01:00
Zad A:
3 i 1/3 x 3= 10cm
Ob=10cm
Zad B:
6cm: 3= 2cm
Długość boku= 2cm
Zad C:
30km:3=10km
Zad D:
a+a+a=3a
Zad E:


2
a+ 2b