PROSZE o wytłumaczenie mi tego ;)

{10x+y}

Cyfra dziesiątek zwiększona o 2
cyfra jedności zmiejszona o 3

10*(x+2)+y-3=10x+y-3=10x+y+17<--LICZBA zwiększyła sie o 17

xe{1,2...7}
ye{3,4...9}

NIE PISAC NIE UMIEM CZY COS PODOBNEGO BO DAJE SPAM!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T17:02:35+01:00
10x+y = jest to typowy zapis nieokreślonej liczby dwucyfrowej. W ten sposób możesz zapisać każdą liczbę dwucyfrową.

Np:
11: x = 1, y = 1, bo: 10x+ y = 10*1 + 1 = 10 + 1 = 11
25: x = 2, y = 5, bo: 10x+ y = 10*2 + 5 = 20 + 5 = 25
93: x = 9, y = 3, bo: 10x+ y = 10*9 + 3 = 90 + 3 = 93

Następnie podałaś, że:
- "cyfra dziesiątek zwiększona o 2" - czyli do x dodajemy 2 - x + 2
- "cyfra jedności zmniejszona o 3" - czyli od y odejmujemy 3 - y - 3

Uwzględnijmy to w naszym zapisie liczby dwucyfrowej:
Liczba dwucyfrowa - 10x + y
Liczba dwucyfrowa 'po zmianach' - 10(x+2) + (y-3)

Obliczmy nawiasy:
10(x+2) + (y-3) =
= 10x + 20 + y - 3
= 10x + y + 17 <- jak widzisz, do naszej pierwotnej liczby dwucyfrowej "10x+y" dochodzi 17.

Zatem:
- x może być cyfra od 1 do 7 ( x e {1,2,3..7} )
* dlaczego nie 0? - jeśli pod x wstawimy zero, to nie otrzymamy liczby dwucyfrowej: 10x+y = 10*0 + y = 0+y = y
* dlaczego nie 8 albo 9? - w treści zadania podałaś, że liczba dziesiątek zostaje zwiększona o 2, jeśli zwiększymy 8 bądź 9 o dwa, otrzymamy liczbę trzycyfrową, a nie dwucyfrową!

- y może być cyfra od 3 do 9 ( y e {3,4,5..9} )
* dlaczego nie 0, 1 lub 2? - w treści zadania podałaś, że liczba jedności zostaje zmniejszona o 3, musi zatem być to liczba która pomniejszona o 3 pozostaje liczbą dodatnią!