Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T19:53:24+01:00
Gospodarka XVI w w Plsce była zdominowana przez system folwarczno - pańszczyźniany. Kraje na zachodzie potrzebowały dużych ilości zboża. Dzięki temu szlachta czerpała bardzo duże zyski. Bogacili się na wysokiej cenie zboża i taniej siły roboczej, którą byli chłopi, którzy odrabiali w ten sposób pańszczyznę. Szlachta widząc w chłopach swój interes, dążyła do zwiększenia dni pańszczyźnianych. Karczowali lasy pozyskując nowe tereny do rozwoju swoich folwarków. Tak właśnie powstały latyfundia. Szlachta zasiadała w Sejmie. Najbiedniejsza szlachta czyli gołota nie posiadała ziemi i pracowała w służbie u bogatszego szlachcica. Szlachta doszła do dużego znaczenia w państwie jako siła polityczna tworząc swoją kulturę w XVIIw. - sarmatyzm