Odpowiedzi

2010-02-15T21:59:30+01:00
-erozja wgłębna odgrywa największe znaczenie w górnym biegu rzeki, gdzie rzeka odznacza się największym spadkiem. W wyniku tego powstaje dolina V-kształtna
-Erozja boczna doprowadza do poszerzania koryta rzecznego. Zachodzi w biegu środkowym, gdzie rzeka ma już mniejszy spadek, ale prowadzi znacznie więcej wody wskutek zasilania przez dopływy.
-Erozja wsteczna zachodzi w obszarze występowania źródła. W miejscu wypływu wody podziemnej zasilającej rzekę tworzy się nisza, rodzaj zagłębienia. Wypływ wody, zwłaszcza, gdy wody te są pod ciśnieniem, poszerza otwór i cofa się
Ujście deltowate- rzeki zachodzące tam, gdzie rzeka transportuje dużo materiału, a płaskie i spokojne wybrzeże morskie pozwala ten materiał osadzać Wzorcem dla tej nazwy jest Nil
Ujście lejkowate- powstające na wybrzeżach morskich o dużej różnicy poziomu między przypływem a odpływem wód, lub silnych prądów morskich. Rozszerzanie i pogłębianie ujścia przez wzburzone wody morskie nie pozwala na osadzanie osadów niesionych przez rzekę np,Rzeka świętego wawrzyńca
8 3 8